Slide 1

Offerprojecten

Voor al uw offerprojecten kunt u terecht bij Abdullah Baba Foundation daar zij als stichting in verschillende landen over de gehele wereld actief is.

Slide 1

Noodhulp projecten

Onze organisatie doneert in dit kader voedselpakketten aan mensen die dat het hardst nodig hebben.

Slide 1

Onderwijs projecten

Wereldwijd hebben 58 miljoen kinderen geen toegang tot onderwijs en nog eens 278 miljoen kinderen hebben moeite met lezen en schrijven, ondanks onderwijs, daar het schort aan de kwaliteit.

Slide 1

Water projecten

Wist u dat er alleen dit jaar al ongeveer 415 duizend mensen wereldwijd gestorven zijn als gevolg van vervuild water? En dat er tegen de 800 miljoen mensen geen toegang heeft tot veilig drinkwater.

previous arrow
next arrow

Wie zijn wij

Abdullah Baba Foundation is een liefdadigheidsinstelling die handelt vanuit de leerstellingen van Abdullah Baba. Onze stichting is opgericht om een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van hulpbehoevenden over de hele wereld

lees meer…

Abdullah Baba hz.

Abdullah Gürbüz, genaamd Abdullah Baba, is met zijn kennis, manieren en zijn nederigheid een lichtpunt voor veel mensen over de gehele wereld. Hij is een bron van liefde voor al zijn volgelingen. 

lees meer…

Bekijk onze projecten

Met uw financiële en morele steun streven wij er naar om onze brugfunctie met veel passie te bekleden waarbij de aangeboden hulp op de meest efficiënte wijze aankomt, daar waar het nodig is, namelijk de mensen in nood.

lees meer…

Contact opnemen

Heeft u een vraag of een opmerking. U kunt ons bereiken via social media of onze contactformulier. Wij proberen zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

neem contact op…

Onze projecten

Onze stichting is opgericht om een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van hulpbehoevenden over de hele wereld.

Noodhulp

Vanwege verschillende oorzaken zoals natuurrampen en oorlogen zijn er helaas wereldwijd nog steeds veel mensen afhankelijk van dringende noodhulp.

Offerprojecten

Voor al uw offerprojecten kunt u terecht bij Abdullah Baba Foundation daar zij als stichting in verschillende landen over de gehele wereld actief is. 

Waterprojecten

Wist u dat er alleen dit jaar al ongeveer 415 duizend mensen wereldwijd gestorven zijn als gevolg van vervuild water? En dat er tegen de 800 miljoen mensen geen toegang heeft tot veilig drinkwater.

Onderwijs

Wereldwijd hebben 58 miljoen kinderen geen toegang tot onderwijs en nog eens 278 miljoen kinderen hebben moeite met lezen en schrijven, ondanks onderwijs, daar het schort aan de kwaliteit

Soera 22 Al Hajj, vers 37

“Noch hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, maar het is de vroomheid van jullie die Hem bereikt. Dus hebben Wij hen aan jullie onderworpen zodat jullie Allah verheerlijken voor Zijn leiding. En geef goed nieuws aan de weldoeners.” 

1 +
Projecten
1 +
Waterputten
1 +
Qurban
1 +
begunstigen

Offerprojecten

Waterputten