Over Abdullah Baba hz.

Hadim-ül Fukara (de dienaar van de armen) Abdullah Baba, is met zijn kennis, manieren en zijn nederigheid een lichtpunt voor veel mensen en een bron van liefde voor al zijn volgelingen over de gehele wereld.

Abdullah baba is op 5 april in 1933 geboren in de stad Nevşehir in Turkije. Hij had vier broers en één zus.

Op jonge leeftijd is hij getrouwd met zijn geliefde levenspartner Amina. Samen hebben ze 3 jongens en 3 meisjes gekregen, waarvan één jongen en één meisje op jonge leeftijd zijn overleden. Deze zware beproevingen heeft hij door zijn overgave en geloof in Allah (subhana hu wa ta’ala) met geduld weten te overwinnen, in navolging van datgene wat onze geliefde profeet Muhammed (vrede zij met hem) ook heeft meegemaakt.

Al op jonge leeftijd toonde hij uitzonderlijke kwaliteiten. Hij gedroeg zich normaliter niet zoals zijn leeftijdsgenoten. Hij realiseerde zich namelijk al op jonge leeftijd dat het dienen en aanbidden van Allah (swt) tot de hoogste vorm van geluk en vreugde behoorde. Hij hielp in zijn leven zoveel mogelijk mensen in allerlei manieren en mogelijkheden.

Gedurende zijn leven heeft hij les en leiding gekregen van vele spirituele meesters. Door zijn volledige overgave op dit spirituele pad, is Abdullah Baba uiteindelijk zelf ook een gids geworden om de liefde voor Allah (swt) en zijn profeet (vzmh) in de harten van mensen te brengen. Hij heeft voor dit nobele doel bijna de hele wereld afgereisd. Hij heeft vele lezingen gegeven en bijeenkomsten georganiseerd om Allah (swt) samen te gedenken. Hij heeft vele problemen van mensen weten op te lossen door hen richting geven met als fundament de Koran en de Sunnah van onze geliefde profeet (vzmh). Hij heeft hen de weg getoond naar het werkelijk leren kennen van Allah (swt) en zijn profeet.

Allah (swt) zegt in de Koran:
“En wie Allah en de Boodschapper gehoorzaamt, zij zullen met degenen zijn die Allah heeft begunstigd van zijn Profeten, de waarachtigen, de martelaren en de rechtschapenen. En zij zijn het beste gezelschap (in het Paradijs).”
(Soerat an-Nisaa’: 69)

Wij geloven dat Abdullah Baba behoort tot de groep van waarachtigen en rechtschapenen onder ons. Wij beschouwen hem als een ware vriend van Allah (swt). Daardoor hebben wij ons vertrouwen gelegd in zijn leiding als gids in het leren kennen van Allah (swt) en zijn profeet. Hij heeft, door de Sunnah naar de letter te volgen, ons een voorbeeld gegeven hoe te gedragen in deze wereld om onze Heer op de juiste wijze te dienen. Zijn verheven karakter heeft getoond hoe een mens zich hoort te gedragen.

Abdullah Baba is in 2004 overleden, echter hoewel het materiële bestaan van zijne Heiligheid uit het zicht is verdwenen, is zijn spirituele bestaan blijven leven in de harten van al zijn volgelingen.

Moge Allah de Almachtige, onze geliefde geestelijk leider Abdullah Baba, zegenen en zijn leven en gedragingen als voorbeeld laten dienen als invulling voor ons leven. Amin (Amen)

Meer weten over onze projecten?