Slide 1

Pure harten

Studenten aan een MBO-opleiding worden niet alleen opgeleid voor een specifiek beroep of een vervolgopleiding, maar ook tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij

Bij de opleiding pedagogisch werk op het Da Vinci college is er met een aantal studenten een nieuw project gestart, namelijk de pure harten. Op school leer je niet alleen om je beroep uit te voeren, maar ook om een volwaardig burger te zijn die andere mensen kan helpen. Zo leren studenten om in de maatschappij een actieve bijdrage te leveren aan de medeburgers. 

De studenten aan het woord:

Met de samenwerking beogen wij te leren van de werkwijzen ervaringen die ABF zichzelf heeft verworven de afgelopen jaren daar zij al sinds geruime tijd actief is in liefdadigheidsprojecten en daarmee als het ware een brugfunctie bekleed waarbij donateurs en hulpbehoevenden bijelkaar worden gebracht. Wij hopen dan ook dat dit zal bijdragen in onze verdere ontwikkeling als sociaal mens en ons gevoel van solidariteit met de maatschappij verder zal aansterken wat van essentieel belang is in deze tijden waarbij helaas steeds meer sprake is van segregatie en versnippering in de samenleving. Wij hopen hiermee het goede voorbeeld te geven.
 

Bekijk ook: NoodhulpOfferproject Onderwijs

Bijdrage leveren?

85 +
Projecten
216 +
Waterputten
35 +
Qurban
15 +
begunstigen

Offerprojecten

Waterputten