Slide 1

Onderwijs

Een kind is de toekomst van de samenleving!

Wereldwijd hebben 58 miljoen kinderen geen toegang tot onderwijs en nog eens 278 miljoen kinderen hebben moeite met lezen en schrijven, ondanks onderwijs, daar het schort aan de kwaliteit.

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op en toegang moet krijgen tot kwalitatief goed onderwijs.

Derhalve investeert Abdullah Baba Foundation in onderwijsprojecten. Denk hierbij aan het bouwen van nieuwe of het renoveren van bestaande scholen, faciliteren van schoolbenodigdheden zoals boeken, schriften, schrijfgerei, schoolborden, tassen, tafels en stoelen en nog veel meer.

Doneer nu en investeer in de carrière van een kind en daarmee in toekomst van een land! Koran doneren bedraagt €3,- 

Bekijk ook: NoodhulpOfferproject Waterprojecten

Bijdrage leveren?

85 +
Projecten
216 +
Waterputten
35 +
Qurban
15 +
begunstigen

Offerprojecten

Waterputten