Slide 1

Waterprojecten

Miljoenen mensen moeten dagelijks soms kilometers lopen om hun gezinnen te voorzien van (schoon) water.

Wist u dat er alleen dit jaar al ongeveer 415 duizend mensen wereldwijd gestorven zijn als gevolg van vervuild water? En dat er tegen de 800 miljoen mensen geen toegang heeft tot veilig drinkwater.

Uitgaande van het motto ‘water is de essentie van het leven’ vinden wij dat een ieder recht heeft op toegang tot schoon drinkwater. In dit licht is onze stichting eveneens actief als het gaat om waterprojecten over de gehele wereld. Hierin zijn wij onderscheidend door u als donateur in de gelegenheid te stellen om de te openen waterput, een door u gekozen naam te geven indien u zowel zelfstandig of met uw groep zorgdraagt voor de volledige financiering van minimaal 1 waterput.

U kunt dit project uiteraard ook ondersteunen door een bijdrage te doen in onze waterputfonds.

De duur van het afronden van een project is afhankelijk van verschillende factoren en kan per land en regio variëren. Denk bijvoorbeeld aan natuurrampen, (burger)oorlogen, politieke kwesties e.d. Onze projecten in Afrika duren doorgaans tussen de 2 tot 6 maanden daar waar het de projecten in Azië betreft een tijdspanne vergt tussen de 6 á 9 negen maanden. 

Waterprojecten:
> Waterput in Bangladesh/Myanmar bedraagt: €500,-
> Waterput in Afrika bedraagt €1600,-
> Waterput met zonnepanelen bedraagt: €5000,-
> Gezamenlijke waterput: €60,-

Bekijk ook: NoodhulpOfferproject Onderwijs

Bijdrage leveren?

85 +
Projecten
216 +
Waterputten
35 +
Qurban
15 +
begunstigen

Offerprojecten

Waterputten